Tin tức

Quy định về hủy hóa đơn điện tử đã xuất

Trong trường hợp khi kế toán lập hóa đơn điện tử nhưng phát hiện có sai sót về thông tin khách hàng,giá tiền, đơn vị nhận hàng… và đã xuất hóa đơn thì cần phải tiến hành hủy hóa đơn điện tử đã xuất.

Trong trường hợp hủy bỏ hóa đơn điện tử có sai sót, tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã quy định rõ các trường hợp khác nhau, do vậy, doanh nghiệp sẽ tiến hành đối chiếu xem doanh nghiệp mình đang thuộc trường hợp sai sót nào để có thể tiến hành xử lý một cách đúng quy định.

Đối với trường hợp hóa đơn điện tử phát hiện có sai sót nhưng chưa gửi cho bên mua

Trường hợp này sau khi phát hiện sai sót, bên bán sẽ thực hiện ngay việc thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục Nghị định 119/2018 của chính phủ về việc hóa đơn điện từ có mã đã lập nhưng có sai sót. Sau đó, bên bán cần lập hóa đơn điện tử mới có ký số và ký điện tử rồi gửi đến cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập mà bị sai sót rồi gửi cho bên mua.

hủy hóa đơn điện tử

Đối với trường hợp gửi cho bên mua rồi mới phát hiện sai sót

Đối với trường hợp này, bên bán và bên mua sẽ tiến hành ký văn bản thỏa thuận giữa 2 bên, ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn điện tử có sai sót (đối với trường hợp sai sót do bên bán), sau đó, bên bán gửi thông báo lên cơ quan thuế theo mẫu số 04 phụ lục ban hành kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Sau đó, bên bán sẽ lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử rồi gửi đến cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập mà bị sai sót rồi gửi cho bên mua.

Đối với trường hợp CQT phát hiện hóa đơn sai sót đã được cấp mã

Trường hợp này thì cơ quan thuế sẽ tiến hành thông báo cho bên bán theo mẫu số 05 Phụ lục đi kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP để bên bán hàng kiểm tra sai sót. Sau đó, bên bán sẽ thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Như vậy, đây là 3 trường hợp cụ thể về việc hủy hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần lưu ý, chỉ được hủy hóa đơn điện tử khi được sự đồng ý của cả 2 bên, tức là bên bán và bên mua.

Hi vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp các doanh nghiệp nắm được các quy định pháp luật mới nhất về việc hủy hóa đơn điện tử đã xuất một cách nhanh chóng, dễ dàng và đúng với quy định pháp luật hiện hành.
https://nhatbaosuckhoe.com/

https://nhatbaosuckhoe.com/tin-tuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *